Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pojištění odpovědnosti u PVZP

 

Pojištění lze sjednat již od 297,- za rok.

Výhodné pro rodinu je pojištění s limitem 10 milionů Kč a spoluúčast 0 Kč pouze za 1178 Kč na celou rodinu.

 

Od 1. 1. 2014 mění nový občanský zákoník pravidla v odškodňování, zejména újmy na zdraví. Není vůbec jisté, kam až se může částka za újmu na zdraví vyšplhat. Necelých 100 Kč měsíčně tak může Vám i Vašim blízkým ušetřit až 10 miliónů Kč.

 

Pojištění běžné občanské odpovědnosti

 • Zahrnuje náhradu za újmu na zdraví, věcech movitých i nemovitých a na živém zvířeti způsobenou třetí osobě při běžných činnostech, jako například:
  •    V rámci vedení domácnosti
  •    Při rekreaci a zábavě
  •    Při rekreačních sportech
  •    Jako chodcem či cyklistou, případně při jízdě na koni, apod.
 • 1 pojistná smlouva se vztahuje též na manžela či manželku, druha či družku, registrované partnery, děti, i osvojené či svěřené do péče žijící ve společné domácnosti s pojištěnou osobou - VELKÁ VÝHODA!!!
 • Platnost pojištění na území České republiky a Evropy
 • Možnost volby limitů pojistného plnění a výše spoluúčasti

 

Co PVZP hradí?

 

Újma na zdraví člověka

 • Bolestné, ztížení společenského uplatnění
 • Duševní útrapy blízkých osob v případě usmrcení či vážného ublížení na zdraví
 • Následné finanční škody (ztráta výdělku, ušlý zisk, náklady na léčení apod.)

 

Újma na věci movité i nemovité

 • Škody na věci způsobené poškozením, znehodnocením, zničením, ztrátou
 • Následné finanční škody

Újma na živém zvířeti

 • Usmrcení, ztráta, zranění zvířete
 • Následné finanční škody

 

Ukázka sazebníku:

Při sjednání pojištění běžné občanské odpovědnosti ve výši limitu pojistného plnění 10 000 000 Kč, cena pojištění činí 1 071 Kč pro pojištěnce VZP ČR a 1 190 Kč pro ostatní.

 

Příklad:

Dítě vjede nedopatřením na kole do silnice. Řidič automobilu se mu vyhne, avšak vrazí do lampy pouličního osvětlení. Při nehodě jsou vážně zranění řidič i jeho spolujezdci. Rodiče dítěte jsou nuceni zaplatit náhradu újmy na zdraví zraněných lidí a na věcech, tedy automobilu, lampě a dalších věcech poškozených nehodou. Částka se tak může vyšplhat až k několika milionům Kč.

Po přijetí nového občanského zákoníku od 1. 1. 2014 není jasné, kam až se mohou náklady náhrady újmy na zdraví vyšplhat. Také náklady náhrady za újmu na věcech dosahují vysokých částek. V případě, že máte pojištění běžné občanské odpovědnosti sjednáno, náklady náhrady za Vás uhradí pojišťovna!

 
 

 

1_Nakladatelství Portál